این نخستین مستند درباره‌ زندگی محمد مصدق است که سه‌ سال پس از درگذشت او در سال ۱۳۴۸ در پاریس ساخته شد