بازتاب گسترده ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی مربوط به درگیری لفظی یک زن ایرانی با دو فروشنده فروشگاه زنجیره‌ای مشهور «Tim Hortons» در شهر تورنتو کانادا که با الفاظ نژادپرستانه به این فروشندگان توهین کرده است، نه تنها منجر به تهدید به قتل او و همسرش شده بلکه مساله نژادپرستی میان مهاجران در کشورهای مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد.
 
هفته گذشته ویدئوی کوتاه از درگیری لفظی میان یک زن جوان با فروشندگان یک قهوه‌فروشی، در حالی که سوار ماشین پُرش کلاس جی زرد قناری خود است و از پرداختن پول قهوه قبل از دریافت آن خودداری می‌کند، در کشور کانادا جنجال‌آفرین شد. در این ویدئو زن جوان که نام او «شقایق مصطفوی» است و اصالت ایرانی دارد، به فروشندگان فیلیپینی‌تبار توهین نژادپرستانه کرده و به آن‌ها می‌گوید:‌ «شما باید خانه‌ها را تمیز کنید» و «چه کسی به شما گفته در Tim Hortons کار کنید؟» 
 
این ویدئوی کوتاه با انتشار بسیار زیاد در فضای مجازی همه‌گیر شد و واکنش‌های بسیاری در میان شهروندان کانادایی و به خصوص فیلیپینی‌تبارها به دنبال داشت.