مهتا قرائی، نوجوان ایرانی-کانادایی، دختر نوجوان شایسته سال ۲۰۲۰ شد. او عضو تیم ملی کاراته نوجوانان کانادا است.

گزارشی از مهسا مرتضوی، ایران اینترنشنال