من و تو: این هفته دو گزارش خبری داریم، یکی در مورد دیدار فرهنگیان با شاه و دیگری در مورد فرودگاه مهرآباد. فیلم کوتاهی داریم از خیابانها و سوپر مارکت های قدیم در سال ۱۳۵۶. ترانه ی هفته مدلی از بهترین ترانه های زنده یاد مهستیه. گزارشی هم داریم از سفر امیر عباس هویدا به اسپانیا در اواسط دهه ۵۰.