اکبر هاشمی رفسنجانی درباره اقدام به ترور و قتل ۳۰۰ فعال و مخالف سیاسی ایرانی در خارج توسط جمهوری اسلامی، دو هفته پیش از خروج سفرای کشورهای اروپایی از تهران در واکنش به حکم دادگاه میکونوس (۶ فروردین ۱۳۷۶).