در این ویدیو کاظم ملایی کارگردان فیلم گورکن، این فیلم را معرفی می‌کند.