با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق مشخص شد جریان‌هایی که در دو سال گذشته رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی داشتند بزرگترین بازندگان این دوره از انتخابات پارلمانی در این کشور هستند.

گزارشی از تروسکه صادقی، ایران اینترنشنال