در این ویدیو پای صحبت ناهید حقیقت، نقاش پیشرو و نوگرای ایرانی، می‌نشینیم و آثار چاپ فلزی این هنرمند را می‌بینیم.