آخوندی با نوشته ای در دست مدعی شده «ترک گناه» راهی برای علاج بیماری کووید-۱۹ است. 
 
بر روی کاغذی که در دست دارد نوشته شده: «کوتاهی در امر به معروف و نهی از منکر برابر است با عذاب شدید الهی! 
 
وی با ذکر حدیثی منسوب به پیامبر اسلام نوشته است: هرگاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر وانهند، یقینا بدانند عذاب شدید الهی بر آنها نازل می شود!»