ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رییس جمهوری اسلامی ایران، پس از عزل از ریاست جمهوری، مدتی مخفی شد و بعد به همراه مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، از ایران خارج شد.

چهار دهه فعالیت‌های بنی‌صدر در گفت‌وگو با حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار.