احمد صمدی، ایران اینترنشنال از جزییات این خبر می‌گوید.