محمود فروغی (۱۲۹۰ ــ ۲۹ دی ۱۳۷۰) فرزند محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر دوران پهلوی است که سفیر ایران در برزیل، سوئیس، آمریکا و افغانستان و دوره‌ای نیز معاون و کفیل وزارت امور خارجه شد، او اسفند سال ۱۳۶۰ در گفت‌وگویی با حبیب لاجوردی در پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، خاطراتی از شهریور ۱۳۲۰ نقل کرد؛ از نخست‌وزیری پدرش تا استعفای رضاشاه پهلوی و انتقال سلطنت به پسرش محمدرضاشاه.