مستند زالو، بهمن کیارستمی ؛ از مستندی جنجالی تا حاشیه‌ی روشنفکرانه!
 
دردناک‌ترین بخش فیلم زالو ساخته بهمن کیارستمی، صحنه ایست آرشیوی که در آن عباس کیارستمی (پدر کارگردان) دوربینی را مقابل بهمن جوان کاشته و به مؤاخذه بیرحمانه وی بابت نمرات بد و تجدیدی‌هایش می‌پردازد.