من و تو:

در این برنامه رضا دقتی٬ عکاس بنام خبری٬ از فعالیت حرفه‌ای خودش و موفقیت‌هایی که در این زمینه کسب کرده خواهد گفت. عکس های رضا دقتی برنده‌ی جوایز مختلف بین‌المللی بوده و بیانگر عدالت و یا بی‌عدالتی اجتماعی است.