بی بی سی:

جمعی از جوانان ایرانی آفریقایی‌تبار طی یک سال گذشته در قالب جمعیتی به نام «ایرانیان سیاه» تلاش کرده‌اند روایت جدیدی از جامعه خود ارایه کنند. این تشکل نوپا نخستین نمایشگاه گروهی خود را در ماه سپتامبر تحت عنوان «هستیم» در شهر فلادلفیای آمریکا برگزار کرده است. امیر پیام به این نمایشگاه رفته تا بپرسد چرا این جمعیت شعار خودش را «سیاه زیباست» برگزیده.