اعتراف منصوری نخستين فرمانده سپاه : اگر جنگ نبود، جمهورى اسلامى از بين رفته بود، ما به بهانه جنگ توانستيم گروه‌هاى داخلى را سركوب كنيم.