ایران اینترنشنال

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار: وجدان، خرد و افکار عمومی ایران بدون این که در آنجا بوده باشند می‌دانند که چه اتفاقی افتاده. می‌دانند که شاهین ناصری چه بر سرش آمده است.