برنامه این هفته از رادیو همراه با "چهارگانه یازدهم سپتامبر" مجید نفیسی و آثاری از فیلیپ گلاس، مریم الهه سرور، سهراب پورناظری، علیرضا قربانی، نگاهی به فیلم های برنده جایزه جشنواره سینمایی ونیز و مستند "آوازخدا" ساخته عارف محمدی.