Iran International

این ماجرای #اسکندر_فیروز است. شکارچی که سلاح بر زمین می‌گذارد و عمرش را صرف حفظ محیط زیست ایران می‌کند و در این زمینه به شهرتی جهانی می‌رسد. اما پس از انقلاب به جرم همکاری با حکومت شاهنشاهی هفت سال در زندان محبوس می‌شود. او پدر محیط زیست ایران است.

#ایران۱۴۰۰
#Iran1400