آموزش زبان فارسی به سربازان آمریکایی (احتمالا دهه ۶۰ میلادی)، آمادگی برای دوران جنگ سرد و ماموریت های جاسوسی در ایران.