سعید دهقان، وکیل خانواده افکاری در یک گفت‌وگوی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفت آنچه که برای نوید اتفاق افتاد قتل بود و با هدف ترساندن مردم صورت گرفت.