امنه اعتراض‌های مردمی به صورت پراکنده به تهران و کرج هم رسیده است. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفت‌وگو با رادیوفردا تحلیل خود از نحوه گسترش اعتراض‌ها را با ما در میان گذاشته است.