پس از سال‌ها تلاش کنشگران محلی، منطقه کردنشین هورامان ایران به عنوان بخشی از میراث جهانی در سازمان یونسکو ثبت شد.‌ هورامان با تاریخچه‌ای چند هزار ساله، مجموعه‌ای است از حدود هفت‌صد روستای پلکانی با معماری خاص و آداب و رسومی بکر و متفاوت.