برنامه رادیویی هنر و زندگی این هفته با فیروزه خطیبی همراه با آثاری از مهرداد باران، گروه کر بهار، مجید نفیسی، احمد شاملو، سعید سلطانپور، حاویرلیمون ، کوروش یزدانی، نگاهی به جشنواره کن و جایزه "بزرگ" اصغر فرهادی و... گفتگو با اردشیرفرح گیتاریست برجسته ایرانی.