خیام بوشهری (موسیقی محلی)، ‌موسیقی به زبان ساده با محمد خدادادی، به عکس‌های دیوار دقت کنید، تصاویر شیر و خورشید، شاهزاده رضا پهلوی نیز دیده می‌‌شوند