سعید نمکی وزیر بهداشت ایران که به سیستان و بلوچستان سفر کرده در نشستی در واکنش به فداحسین مالکی نماینده زاهدان که از اظهارات او انتقاد کرده و رفتارش را توهین‌آمیز خوانده بود، گفت: «‌گ.. خورده اگر کسی به مردم شما توهین کرده است.»