براساس روایت هایی که دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شوشتر در فضای مجازی منتشر کرده اند، 25 خرداد در کلاس تشریح دانشگاه آزاد شوشتر، زمانی که استاد دانشگاه می خواست از سگی زنده برای آموزش دانشجویان خود استفاده کند، بعد از این که پس از تزریق چند دُز آمپول کتامین (داروی بیهوشی) نتوانست سگ را بکشد، رگ پای او را برید تا آن قدر خون از بدن سگ برود که بمیرد.