ايران اينترنشنال

ابراهیم رئیسی در پاسخ به سوالی درباره نقش‌اش درباره اعدام‌های سال ۶۷ و قرار داشتن نامش در لیست تحریم‌های بین‌المللی گفت، تمام کارهای من در راستای حقوق بشر بوده و باید مورد تشویق قرار بگیرم.

گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده و فرزانه روستایی