ايران اينترنشنال

شیرین شیرزاد، سرپرست سابق تیم ملی کشتی زنان ایران است.