سه عضو گروه فمن که با شعار بایکوت انتخابات در مقابل سفارت ایران در برلین برهنه شدند و اعتراض کردند، توسط پلیس آلمان بازداشت شدند فمن گروهی متشکل از زنان فعال فمینیست است که به خاطر اعتراض‌های برهنه خود در نقاط مختلف جهان شهرت دارد