ايران اينترنشنال

آهو حامدی، متولد ۱۳۶۰، نقاش و هنرمندی است که با استفاده از جوهر روی مقوا به خلق آثار هنری می‌پردازد. او کار خود را از سال ۱۳۸۳ با شرکت در یک نمایشگاه گروهی شروع کرد و پس از آن در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور حضور داشته است.