رادیو فردا

کاظم عطاری، پزشک در گفت‌وگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا، نگاهی کرده به خبر صدور مجوز اضطراری برای نخستین واکسن کرونای تولید ایران.