ايران اينترنشنال

این داستان زندگی احسان یارشاطر است؛ بنیان‌گذار دانشنامه ایرانیکا٬ کسی که با فقر کودکی‌اش را سپری می‌کند٬ اما سرسختانه به تحصیل ادامه می‌دهد و تبدیل یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فرهیخته ایران می‌شود.