خانم دکتر: یکی از مهم‌ترین کارها در فرآیند تربیت جنسی کودکان‌مون اینه که اونها رو منزل اقوام تنها نگذاریم. با همین کارِ ساده می‌تونیم از آزار جنسی فرزندان‌مون پیشگیری کنیم!