روایتی از شخصیت پیچیده مهین قدیری که از او به عنوان اولین قاتل سریالی زن در ایران نام می‌برند.