بحران کم‌آبی و خشکسالی در ایران؛ سازمان هواشناسی درباره کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارش و خطر خشکسالی هشدار داد

گفت‌وگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست