عبدالوهاب شهیدی خواننده و نوازنده سرشناس بربط در سن ۹۹ سالگی در تهران درگذشت. آقای شهیدی که در چندین برنامه گلها و جشن هنر شیراز شرکت کرده بود بعد از انقلاب برای مدت کوتاهی به زندان افتاد و دیگر اجازه خواندن نیافت. مجید افشار نگاهی کرده به زندگی هنری او.