بی بی سی:

گلنار عدیلی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک است که آثار هنری بصری چند رسانه‌ای خلق می‌کند. او که با معماری وارد جهان هنر شده با استفاده از تکنیک‌های معماری و با توجه به زندگی و تجربیات شخصی‌اش آثارش را خلق می‌کند. او همچنین در آثارش به شعر به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول فرهنگ ایرانی می‌پردازد.