برنامه این هفته "هنر و زندگی با فیروزه خطیبی" همراه با آثاری از کامران خاشع، مجید نفیسی، شاهین نجفیگرامیداشت روز کارگر، نگاهی به کتاب تازه شهرنوش پارسی پور، یادی از مهندس هوشنگ سیحون و گفتگویی با سهراب پورناظری...