ايران اينترنشنال

این ماجرای زندگی پدر و پسر است؛ محمود و ایرج افشار. افشارها از خاندان متمولی می‌آیند اما به جای ثروت‌اندوزی تصمیم می‌گیرند عمر خود را صرف وحدت ملی و احیای زبان فارسی کنند.