ايران اينترنشنال

علی خامنه‌ای حرف‌های ظریف را تکرار گفته‌های خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی خوانده. آیا این به معنای پایان زندگی سیاسی ظریف است؟

گفت‌وگو با محمدجواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین پژوه.