مونیخ ـ آلمان، آوریل ۲۰۱۸ میلادی، بازدید بهاری از مزار ملکه ایران ثریا اسفندیاری. 
 
ثریا اسفندیاری بختیاری، دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران بود، وی فرزند خلیل خان اسفندیاری و مادر او اوا کارل آلمانی است. 
 
ثریا به ملکه‌ای با چشمان زمردین معروف بوده و از دی ۱۳۲۹ تا آخر اسفند ۱۳۳۶ همسر محمدرضا شاه پهلوی بود.
 
یادش گرامی‌.