ايران اينترنشنال

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو روز پنجشنبه فدراسیون جودو ایران را به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای مکرر این نهاد در رابطه با خودداری از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی، برای چهار سال تعلیق کرد.

گفت‌وگو با احسان رجبی، عضو سابق تیم ملی جودو ایران