بی بی سی

سهامداران بازار بورس ایران بار دیگر در تهران و بعضی دیگر از شهرها مانند اصفهان و مشهد تجمعات اعتراضی برگزار کردند. ‌ آنها خواهان محاکمه حسن روحانی شدند و شعارهای تندی علیه او و مجلس ایران دادند. ‌آنها همچنین خواهان این شدند که رهبر ایران و رئیس قوه قضاییه در این مورد سکوت نکنند.