این سخنرانی خمینی در خرداد ۶۰ به خوبی عمق کینه او از دانشگاه و دانشگاهیان را نشان می‌دهد.‌ 
 ‌ 
بی‌جهت نبود که پس از انقلاب ۵۷ جمهوری اسلامی به اخراج گسترده اساتید و گزینش دانشجوها دست زد و آخوندها را بر دانشگاه حاکم کرد.‌