برنامه این هفته ۴ آوریل ۲۰۲۱ «هنر و زندگی» با فیروزه خطیبی از رادیو همراه در لس انجلس همراه با آثاری از آرتور رمبو/ شوبرت/رضا مقصدی اسفندیار منفرد زاده/ شهیار قنبری/ یادی از فریدون فروغی/ فریدون رهنما/ بیژن الهی/ و هفتاد سال پس از مرگ صادق هدایت...