رادیو فردا

در نخستین روزهای سال جدید، یک مقام ارشد سازمان جنگل، مرتع و آبخیزداری ایران، با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال گذشته، درباره بروز خشکسالی در سال جاری هشدار داد. پیشتر هم، افزایش شدید مصرف آب، ناشی از افزایش تدابیر بهداشتی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، موضوع کاهش مخازن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و سایر منابع آب را به یک نگرانی جدی تبدیل کرده بود. رویا ملکی گزارش می‌دهد.