بی بی سی

در ایران پخش سریالی متوقف شده که فصل دوم آن، مثل فصل اول، گلایه، شکایت و حتی فریاد وزیر خارجه را درآورد. سریالی که حمله‌ای بی امان به دستگاه دیپلماسی حسن روحانی، رییس جمهوری قلمداد شده است. حمله‌ای از طرف نهادهایی قدرتمند، با بدبینی عمیق به آمریکا، بریتانیا و در مجموع غرب. سریال گاندو، یک مجموعه تلویزیونی حادثه‌ای از نوع جاسوسی است، با یک پیام سیاسی-امنیتی روشن. در هر دو فصل این سریال، وزارت خارجه سهل انگار و عالی‌ترین مقامهای آن احتمالا در رده وزیر ساده لوح، بی عرضه و ناتوان تصویر می شوند.