ايران اينترنشنال

قرار است کمیسیون مشترک احیای برجام دو روز دیگر در وین برگزار شود. هرچند ایران هرگونه مذاکره مستقیم و غیرمستقیمی را با آمریکا را رد کرده، اما چرخ‌های ماشین دیپلماسی به سرعت در حال حرکت است.

گزارشی از مجتبی پورمحسن