محسن صفایی فراهانی از نیروهایی که در ایران زندگی می‌کند و به عنوان یکی از نیروهای تکنوکرات «اصلاح‌طلبان» شناخته می‌شود در گفتگو با «شرق» به نکته‌ای اشاره کرد که بیان آن‌ از سوی او جالب توجه است.
 
«فرار مغزها نتیجه‌ عدم سرمایه‌گذاری در داخل کشور است، کشوری که تا سال ۱۹۷۰ مهاجرت ‌مغزها نداشته، امروز جایگاهش در دنیا به رتبه اول مهاجرت مغزها رسیده است!»